Introductie

Het is raadzaam uw kostbaarheden—zoals kunstvoorwerpen, juwelen en antiek—te laten taxeren door een erkend taxateur. Met een goed en actueel taxatierapport achter de hand staat u sterk in geval van onverhoopte calamiteiten.

Ook om andere redenen kan het verstandig zijn uw bijzondere inboedel te laten taxeren. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, als kostbaarheden verdeeld dienen te worden. Het kan dan helpen goed op papier te hebben staan wat de waarde is van uw eigendommen.

Als gecertificeerd Registertaxateur kan ik u hierin bijstaan. Vanuit gedegen kennis ga ik onafhankelijk en betrouwbaar te werk.

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/home/achtkantige-famille-rose-porseleinen-schaal-met-decor-van-tabaksbladeren-chine-de-commande-qianlong.png

Een achtkantige famille rose porseleinen schaal met decor van tabaksbladeren, Chine de Commande, Qianlong (1736–1795)

Onder Chine de Commande wordt porselein verstaan dat in opdracht van Europeanen in China werd gemaakt met westerse beschilderingen. De getoonde schaal met haar specifieke drukke ontwerp van meerkleurige en getande tabaksbladeren was vooral geliefd in Nederland, Portugal en Spanje waar de handel in tabak een belangrijke rol speelde. Rijk geworden kooplieden trokken met plezier en gemak hun beurs open voor een bestelling van porselein met een decoratie van tabaksbladeren. Deze achtkantige schaal behoorde hoogstwaarschijnlijk tot een uitgebreid servies. Het porselein uit de Qianlong periode is uitbundig van versiering met een voorkeur voor de kleur rose, waardoor het de naam Famille Rose kreeg.


Taxatie

Hoe werkt een taxatie?

Tijdens ons eerste contact zal ik u vragen wat u zoal wilt laten taxeren en met welk doel, om zo het juiste waardebegrip te kunnen toepassen in het taxatierapport. Ook bespreken we of er, naast een gecertificeerd taxatierapport, tevens een fotoregistratie of online rapport is gewenst.

Vervolgens maken we een afspraak voor bezichtiging en taxatie op uw locatie. Het beschrijven en taxeren gebeurt ter plaatse, naderhand verricht ik op mijn kantoor onderzoek en maak ik de rapportage.
Een mondelinge taxatie op afspraak of een (online) taxatie op afstand behoort eveneens tot de mogelijkheden.

U ontvangt na taxatie een gecertificeerd schriftelijk rapport, opgemaakt in tweevoud, met een geldigheidsduur van drie tot vijf jaar (afhankelijk van de eisen die de verzekeraar stelt).

Als u er voor kiest uw rapportage digitaal beschikbaar gesteld te krijgen (voor u alleen toegankelijk), krijgt u gedurende vijf jaar online toegang tot uw gecertificeerde rapportage, inclusief foto’s van de meest waardevolle objecten.

Wat kost een taxatie?

Alleen de tijd van het bezoek wordt in rekening gebracht. Een taxatiebezoek neemt gemiddeld een paar uur of een dagdeel in beslag. De precieze duur hangt af van het aantal objecten en of fotoregistratie gewenst is.

Voor meer informatie over de kosten van de diverse taxaties verwijs ik u graag door naar de tarieven op deze website.

In welke situaties is een taxatie nodig?

Een taxatie is nodig in situaties waarbij u om praktische redenen een onafhankelijke waardebepaling aan een ander wilt of moet laten zien. In veel gevallen gaat het hierbij om goederen waarvan u weet dat ze waardevol zijn, maar waarvan u niet de exacte waarde kent (bijvoorbeeld omdat de waarde marktafhankelijk is).

Hieronder vindt u uitleg over de meest voorkomende .

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/work/zwitserse-maatkan-bauchkanne-sion-kanton-wallis-gemerkt-alvazzi-e-castel.png

Een grote Zwitserse maatkan, zogenaamde "Bauchkanne", Wallis, eerste kwart 19e eeuw

De kan is balustervormig, versierd met een band rondom de nek, en staat op ronde, gewelfde voet. De hartvormige deksel heeft een dekselknop en een duimrust in de vorm van ramskoppen. Verder is het scharnier tweekakig en is de kan aan de binnenzijde voorzien van een pegel voor het afmeten van de maat. Een leuk detail is dat de uitdrukking "de maat is vol" hier vandaan komt. De kan werd gebruikt voor het schenken van wijn of bier. Op de deksel het gietersmerk van de Italiaanse gietsers Alvazzi e Castel en het stadsmerk van Sion—de hoofdstad van het kanton Wallis.


Verzekering

Een verzekeraar zal u meestal vragen om een waardebepaling wanneer u uw kunst, antiek en kostbaarheden wilt verzekeren. Ook komt het voor dat er een verschil van mening ontstaat tussen een verzekerde en een verzekeraar over het uit te keren bedrag na schade.

Zonder wettelijk erkend taxatierapport kunt u er als verzekerde helaas van uitgaan dat de vergoeding in zo'n geval lager zal liggen dan het door u verzekerde bedrag.

Een gecertificeerd taxatierapport van een wettelijk erkende taxateur daarentegen is bindend bij verzekering en schadeafhandeling. Dit betekent dat verzekeringsmaatschappijen verplicht zijn de bedragen uit het rapport als reëele waarde te accepteren.
Zo'n rapport dekt daardoor meteen het risico van lagere uitkering bij onderverzekering, of van oververzekering. U weet waar u recht op heeft in geval van onverhoopte calamiteiten en u kunt uw recht ook krijgen.

Hoe bepalen verzekeraars de waarde van goederen?

Voor het verzekeren van kostbaarheden tegen onverhoopte calamiteiten als inbraak, brand en waterschade wordt door verzekeraars de vervangingswaarde gehanteerd. Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken, aangekocht op de daartoe geëigende markt (bij een betrouwbare handelaar, op een beurs of bij een antiquair).
Inboedelgoederen daarentegen worden verzekerd tegen nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

In de wet staat dat een taxatierapport door een gecerticifeerd Registertaxateur ("vaste voortaxatie door deskundigen") bindend is voor verzekeringsmaatschappijen, en daarmee ook de bedragen uit zo'n rapport. Om als officieel stuk erkend te worden moet in het document worden verwezen naar het wetsartikel waarin deze regels zijn vastgelegd (artikel 7:960 BW uit het Burgerlijk Wetboek, voorheen artikel 275 uit het Wetboek van Koophandel).
Zonder bindend taxatierapport kan een verzekeraar in beginsel zelf de vervangings- en nieuwwaarde van goederen vaststellen, op basis van het reeds beschadigde goed, en mist u de zekerheid dat het uitkeringsbedrag onafhankelijk tot stand komt.

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/work-1/antieke-geemailleerde-en-met-edelstenen-bezette-armband.png

Een antieke geëmailleerde en met edelstenen bezette armband, omstreeks 1870

Een brede gouden en zilveren armband met zeven licht gebogen vierkante schakels, die aan beide zijden zijn geflankeerd door een rij met tien kleine, natuurlijke zoutwaterparels. De schakel is omrand door filigrain en is ingelegd met blauw email waarop centraal een barokvormige Oriënt parel is gezet met daaromheen kleine roosgeslepen diamanten.

De armband is gemerkt met Franse importstempels die vanaf 1893 gebruikt werden voor gouden en zilveren voorwerpen waarvan de herkomst onbekend was. Qua stijl kan hij gedateerd worden rond 1860–1870. Neo-Renaissance juwelen waren toen op hun hoogtepunt. De emailtechniek van weleer werd nieuw leven ingeblazen en bij voorkeur werd op een geëmailleerd vlak een grote ovale edelsteen aangebracht. Ook de versiering van fijn gouddraadwerk—filigrain genoemd—is een kenmerk van neo-inspiratie en is gebaseerd op Antiek Etruskische technieken.


Boedelverdeling

Als u en uw partner uit elkaar gaan en een huwelijks- of samenlevingscontract met elkaar hebben afgesloten, moet er bij de ontbinding daarvan een verdeling worden gemaakt van uw gezamenlijke bezittingen. Een taxatierapport, met korte omschrijvingen en gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer, biedt onpartijdige uitkomst.

Hoe wordt de waarde van inboedel bepaald?

Inboedelgoederen worden getaxeerd op de waarde die ze vertegenwoordigen in het economisch verkeer. Dit wil zeggen, de waarde die ze zouden hebben opgebracht indien ze op het moment van taxeren zouden zijn verkocht op de vrije markt.

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/work-2/eiken-en-notenhouten-spaanse-armstoel-bekleed-met-leer.png

Een eiken Spaanse armstoel bekleed met leer, 17e eeuw

Zowel de brede rechthoekige rugleuning als het zitvlak van de armstoel is gemaakt uit bewerkt leer en is omrand met koperen nagels. De poten zijn rechthoekig en de verbindingsregel aan de voorkant en de uiteinden van de armleuningen zijn gestoken.

De stoel is typisch Spaans. Al sinds de achtste eeuw zijn de Moorse en de Spaanse cultuur met elkaar verweven. Een specialiteit van de Moren in Spanje was leerbewerking. Hun leer werd vooral gebruikt voor behang, paardenzadels, en voor de leuningen van stoelen en andere meubels. Ook al waren de laatste Arabieren in de 15e eeuw uit Spanje verdreven, hun invloed werkte nog lang door.


Aan- & verkoop, schenking & successie

Als u kostbaarheden wilt kopen of verkopen kan het zinvol zijn vooraf de juiste waarde door middel van een taxatie te laten bepalen. Indien u waardevolle voorwerpen ontvangt, bijvoorbeeld via een schenking of een erfenis, kan een taxatie nodig zijn. Dan bestaat de mogelijkheid dat u daarover belasting dient af te dragen. De fiscus kan u om een gecertificeerd taxatierapport vragen voor het vaststellen van de hoogte van schenkbelasting en/of erfbelasting. Ook wanneer u zelf een schenking wilt doen of een testament wilt laten opmaken kan een taxatie zinvol zijn. Daarmee weet u wat de feitelijke waarde is van hetgeen u schenkt of nalaat, waardoor u uw kostbaarheden naar uw wens kunt verdelen.

Hoe wordt de waarde van een schenking of een erfenis bepaald?

In geval van een schenking of een erfenis worden goederen getaxeerd op de waarde die ze vertegenwoordigen in het economisch verkeer. Dit wil zeggen, de waarde die ze zouden hebben opgebracht indien ze op het moment van taxeren zouden zijn verkocht op de vrije markt.

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/work-3/morgenstond-blaricum-gesigneerd-co-breman.png

Co Breman, Morgenstond, Blaricum, gesigneerd linksonder, olieverf op doek

Ahazueros Jacobus (Co) Breman (1865–1938, Zwolle/Laren) wordt gerekend tot de Larense school; schilders die aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw in en rond het dorp Laren (Noord-Holland) landschappen en interieurs schilderden op aanvankelijk traditionele wijze en iets later vooral impressionistisch te werk gingen. Binnen de Larense School viel Co Breman als schilder op. Hij en Ferdinand Hart Nibbrig waren de eerste Hollandse schilders die pointillistisch te werk gingen. Bremans onderwerpen waren vooral landschappen en boerderijen, alsook figuren en kleurrijke interieurs. Hij maakte gebruik van heldere kleuren en hij besteedde veel aandacht aan het weergeven van zonlicht. Dit schilderij is een typerend voorbeeld van zijn werk.


Schadeafhandeling & contra-expertise

Na waterschade, brand, inbraak of andere calamiteiten kan het nodig zijn kunst, antiek of inboedel opnieuw te laten taxeren, in opdracht van uw verzekeraar of om de veranderde waarde vast te leggen. Isabelle Hustinx Taxaties stelt op onafhankelijke wijze de opgelopen waardevermindering en de nieuwe vervangingswaarde vast, zowel voor verzekeraars, expertisebureaus en assurantietussenpersonen, als voor particuliere en zakelijke verzekerden.

In gevallen waarbij onenigheid bestaat tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekerde, geeft een onpartijdige second opinion waardevolle ondersteuning, waarmee u verdere problemen kunt voorkomen.

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/work-4/delftsblauw-aardewerken-schotel-met-chinoiserie-decor-gemerkt-met-monogram-gk.png

Een delftsblauw aardewerk schotel met Chinoiserie-decor, eind 17e eeuw, gemerkt met monogram GK

In de 17e eeuw was geïmporteerd, blauw-wit Chinees porselein immens geliefd en bijna niet aan te slepen. De vele aardewerkfabrieken uit Delft speelden hier handig op in door goedkopere alternatieven aan te bieden in de vorm van Delftsblauw. Zo ook Gerrit Pieterszoon Kam van De Drie Vergulde Astonnen, wiens monogram op deze schotel staat. De ornamentiek grijpt terug naar Chinese kraakporseleinen schotels uit de Wanli-periode (1573–1619) met hun typische vlakverdeling. Daarnaast heeft de schotel beschilderingen die zo kenmerkend zijn voor het Chinese porselein uit de zogenaamde Overgangsperiode (gemakshalve mid-17e eeuw), zoals de zon en maan, tulpen en de V-vormige grassprietjes.


Hertaxatie

Kunst en antiek zijn conjunctuurgevoelig, af en toe worden nieuwe zaken aan uw verzameling toegevoegd, soms raken voorwerpen helaas beschadigd of gaan ze verloren; met andere woorden, de waarde van uw kostbaarheden kan veranderen. Om dit te ondervangen is in de wet en in veel verzekeringspolissen vastgelegd voor welke duur een gecertificeerde taxatie geldig is. In de meeste gevallen is dit drie tot vijf jaar. Daarna kan een hertaxatie vereist zijn.

Wanneer u een restauratie van uw kunstvoorwerp overweegt, kan een taxatie helpen bij het maken van een realistische afweging over het te investeren bedrag en de verwachte waarde na restauratie.

Een hertaxatie gebeurt altijd ter plaatse op uw locatie, om veranderingen in kwantiteit en kwaliteit formeel op schrift te stellen. Doordat Isabelle Hustinx Taxaties taxatierapporten bewaart—inclusief naslagwerk en onderzoek—neemt een hertaxatie minder tijd in beslag.

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/work-5/gegraveerde-zilveren-groningsegelegenheidsbeker.png

Een gegraveerde zilveren Groningse gelegenheidsbeker, jaarletter 1632–1633

De beker is conisch van vorm, op een gegoten, ronde gewelfde voet. De onderzijde van de beker is versierd met bandwerk waarboven een kabelrand. De bovenzijde van de beker is gegraveerd met symmetrisch rolwerk rondom drie medaillons met verschillende allegorische voorstellingen (waaronder Gerechtigheid en Standvastigheid). Tussen de medaillons zijn vruchtentrossen aangebracht. De binnenzijde is verguld.

Dit type beker werd gebruikt bij de viering van speciale gelegenheden, zoals een huwelijk, en daarvoor versierd met bij de gelegenheid passende symbolen. Varianten met religieuze ornamentiek werden gebruikt bij de protestantse Avondmaalviering. Vaak is het moeilijk een beker te specificeren als gelegenheidsbeker of als avondmaalsbeker. Het kwam namelijk veelvuldig voor dat een waardevolle zilveren gelegenheidsbeker aan een kerk werd geschonken ter vervanging van een goedkopere tinnen avondmaalsbeker.


Tarieven

Isabelle Hustinx Taxaties werkt met een vast tarief (flat fee) van €120,-- per uur met een minimum van 1.5 uur. Dit tarief geldt voor zowel taxatie ter plaatse, als mede de tijd die besteed wordt aan onderzoek en het opstellen en uitwerken van het rapport. De gemaakte uren worden afgerond per half uur. U ontvangt binnen drie weken een gecertificeerd schriftelijk rapport, met een geldigheidsduur van drie tot vijf jaar (afhankelijk van de eisen die de verzekeraar stelt).

Isabelle Hustinx Taxaties verricht werkzaamheden in heel Nederland. Bij afspraken op locatie (vanaf Arnhem) wordt €0,65 per gereisde kilometer in rekening gebracht.

Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van de Federatie TMV van toepassing. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/fees-and-charges/vergulde-houten-spiegel-waarschijnlijk-zuidelijke-nederlanden.png

Een vergulde houten spiegel, waarschijnlijk Zuidelijke Nederlanden, omstreeks 1700

De rechthoekige spiegel in dit stuk is geplaatst in een rijk bewerkte lijst met acanthusbladeren, bloemen en aan de onderzijde tweemaal een Hoorn des Overvloeds of Cornucopia. Dit legendarische voorwerp in de vorm van een geitenhoorn, die overdadig is gevuld met vruchten en bloemen, vindt zijn oorsprong in de Griekse mythologie. Het staat symbool voor de natuurlijke rijkdom die de aarde brengt.


Bedrijfsinformatie

Drs. Isabelle J.C.M. Hustinx-van de Loo (1976)

In 2002 studeerde ik af aan de Vrije Universiteit Amsterdam, studie Communicatie- en Informatiewetenschappen (voorheen Algemene Letteren) met als afstudeerrichting Beeldende Kunst van de Middeleeuwen. Daarna werkte ik anderhalf jaar bij James Adam & Sons, Fine Art Auctioneers & Valuers (Dublin, Ierland) en vervolgens enkele jaren voor een congresbureau dat met name medische beurzen organiseerde.

De ambitie om als taxateur van kunst en antiek aan de slag te gaan was altijd aanwezig. Interesse voor kunst en antiek kreeg ik van huis uit mee. Gedurende mijn studie was ik behulpzaam bij enkele veilinghuizen en assisteerde ik diverse jaren op de kunstbeurs TEFAF Maastricht.

Sinds 2008 woon ik met mijn echtgenoot en onze vier dochters in Arnhem. Als deeltijder werkte ik vanaf die tijd voor Notarishuis Arnhem, Veilingen & taxaties.

Vanaf 2011 richtte ik me volledig op het behalen van het taxateursexamen Kunst, Antiek & Inboedelgoederen bij de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken (Federatie TMV). Een zwaar vakexamen waarvoor ik in 2013 succesvol slaagde.

Tussen december 2013 en September 2016 werkte ik tevens regelmatig als Expert mee aan het programma Tussen Kunst en Kitsch van de Avro, met als discipline Porselein en Meubelen.

Sinds 2018 ben ik toegetreden tot het sectie bestuur van de Federatie TMV, kunst, antiek en inboedelgoederen. Deze federatie is dé beroepsorganisatie voor gecertificeerde RegisterTaxateurs, RegisterMakelaars en RegisterVeilinghouders in roerende zaken.

Als gecertificeerd Registertaxateur van Kunst, Antiek & Inboedelgoederen ben ik tevens opgenomen in de registers van de Federatie TMV en gecertificeerd onder SKO-Certificatie, conform de Internationale Norm ISO/IEC 17024. Onderdeel van deze certificatie is een verplicht periodiek bijscholingsprogramma voor alle aangesloten taxateurs, met als doel het op hoog niveau houden van expertise en het actueel houden van kennis over prijsontwikkelingen.

Ik ben gecertificeerd in het taxeren van kunst (schilderijen, fotografie, grafiek en beeldhouwwerken uit de 16e, 17e , 18e, 19e, 20ste eeuw en hedendaags), antiek (onder andere aardewerk, porselein, glas, tin, koper, brons, zilver, meubels, uurwerken, juwelen, art deco, art nouveau, design, tapijten, volkskunst, textiel, speelgoed en etnografica) en inboedelgoederen (huisraad).

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/about/isabelle-hustinx-van-de-loo.png

Isabelle Hustinx-Van de Loo


Contactinformatie

Isabelle Hustinx – Taxateur Kunst & Antiek

Correspondentieadres:
Postbus 801
6800 AV Arnhem

Telefoon: +31 (0)26 845 0281
Mobiel: +31 (0)6 2489 6602

E-mail: isabelle @ hustinxtaxaties.nl
Website: www.hustinxtaxaties.nl

IBAN: NL35 INGB 0006330192

KvK: 5777 4196
BTW: NL 100162836 B01

Certificatie

Federatie TMV-nummer: TMV/201315
Hobéon SKO Certificaat: 45900

Beroepsorganisatie

Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken (Federatie TMV)

Registers van de Federatie TMV

Algemene Voorwaarden van de Federatie TMV

Waardedefinities van de Federatie TMV

Certificatie

Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid (Hobéon SKO)

Registers van Hobéon SKO

Internationale Norm voor Certificatie-Instellingen (ISO/IEC 17024)

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/contact/ivoren-dekseldoosje-met-reliefdecor-op-houten-voet-j-c-altorf.png

Een rond, ivoren dekseldoosje met reliëfdecor op houten voet, J.C. Altorf, eerste kwart 20e eeuw

De maker van dit kleine doosje, Johan (Jan) Coenraad Altorf (Den Haag, 1876–1955), was een Nederlandse kunstenaar die uitblonk in het beeldhouwen van strakke vormen in hout, brons, ivoor en keramiek. Zijn vormentaal is streng en kubistisch. Hij is vooral bekend geworden om zijn dierfiguren, zoals apen en vogels. De buitenkant van het doosje is versierd met gestyleerde reigers en het heeft een dekselknop in de vorm van een geabstraheerde uil.


Colofon

Gepubliceerd door Isabelle Hustinx Taxaties, http://hustinxtaxaties.nl

Website door Joris Landman, http://jorislandman.com

© 2013 All rights reserved

All information on this website falls within the terms of copyright or is part of the public domain as far as the publisher is aware and has been able to verify. This publication may not be reproduced in whole or in part without permission from the copyright holder(s).

Image – http://hustinxtaxaties.nl/content-image-thumbnail/legal/franse-lodewijk-xv-consoleklok-met-vernis-martin-gesigneerd-rouvenaz-gournay.png

Een Franse Lodewijk XV consoleklok met Vernis Martin, gesigneerd Rouvenaz, Gournay, tweede helft 18e eeuw

De ronde wit geëmaillerde wijzerplaat heeft Romeinse (de uren) en Arabische cijfers (de minuten) en heeft twee opwindgaten. De wijzerplaat is gesigneerd met Rouvenaz a Gournay. De console en getailleerde kast zijn Vernis Martin beschilderd met voorstelling van bloemen op rode ondergrond en zijn voorzien van verguld bronzen beslag. De naam Vernis Martin verwijst naar de gepatenteerde lakwerktechniek uit de 18e eeuw van de Franse broers Guillaume en Etienne-Simon Martin. Hun techniek was een succesvolle nabootsing van het befaamde Aziatische lakwerkprocedé. Maar naast het imiteren van Chinees en Japans lakwerk werd vernis Martin ook toegepast op eigen meubelen en klokken die volgens de laatste Franse mode waren. Rond het midden van de 18e eeuw ontstond het getailleerde model van de consoleklok. De geschilderde bloemen op de rode fond zijn naar Europese smaak toegevoegd.